درباره سامانه مولد سازی دارایی های دولت
 
این سامانه توسط دبیرخانه هیات عالی مولد سازی دارایی های دولت و با هدف شفاف سازی فعالیت ها و فرآیندهای مولد سازی دارایی های دولت شامل انتشار: آخرین اخبار و رویدادها، مستندات و مصوبات، جلسات، فرآیندها و داده هایی که گردآوری و ثبت می شود برای عموم هموطنان عزیز کشورمان، برقرار و فعال می باشد. از جمله امکانات این سامانه می توان به امکان معرفی دارایی راکد و مازاد از طرف مردم، امکان پیشنهاد مولدسازی برای سرمایه‌گذاران و مشاهده جزییات تمامی دارایی ها شناسایی شده، اشاره نمود.
اجرای مولد سازی دارایی های دولت با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اموال مازاد دولتی شامل کلیه دستگاهها، سازمانها، واحدها و سایر عناوین دولتی و وابسته و تابعه و دیگر شرکت هایی که کنترل و مدیریت آنها در اختیار دولت است، بنا نهاده شده است.
مصوبه مولدسازی دارایی های دولت، تصویب شده در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا،  21 آبان سال 1401 به تایید مقام معظم رهبری رسید و بر اساس آن هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت مرکب از هفت عضو تشکیل شده است. اعضای این هیات عبارتند از:
 •  معاون اول رئیس جمهور
 • وزیر امور اقتصادی و دارایی
 • وزیر کشور
 • وزیر راه و شهرسازی
 • رییس سازمان بودجه و برنامه کشور
 • یک نفر نماینده از طرف رییس مجلس شورای اسلامی
 • یک نفر نماینده از طرف رییس قوه قضائیه
 
اهداف فروش و مولد سازی دارایی های دولت عبارتند از:
 • افزایش ثروت ملی
 • تحقق اصلاح ساختار بودجه
 • کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری
 
  تنظیمات قالب